Bibliografía sobre Roberto Vidal Bolaño

Bibliografía sobre RVB

(Libros, partes de libros e artigos)

 

         MONOGRAFÍAS

Día das Letras Galegas, : Mostra Filatélica Roberto Vidal Bolaño : Noia, 17-19 maio 2013. — [Noia (A Coruña)] : Grupo Filatélico e Numismático de Noia, 2013. — 92 p. : il. ; 24 cm. — Información tomada da cuberta; No verso da cuberta: Roberto Vidal Bolaño, Noia, Letras Galegas 2013. — Uns textos en galego e outros en castelán
Ga 2440

Roberto Vidal Bolaño : Día das Letras galegas 2013 / edición ao coidado de Anxo Tarrío. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013. — 186 p. : il. ; 24 cm. — ISBN: 978-84-15876-03-8. — Na portada: Contén facísmile do mecanoscrito inédito “Percival. Celebración chocleira, ceibe e maiormente irrespeitosa, arredor de; xestos, contos, ditos, poemas, panfletos e pintadas de__ X.L. Méndez Ferrín, acomodada pra teatro por Roberto Vidal Bolaño (1982). — Precede ao tít.: Departamento de Filoloxía Galega. — DL: C. 652-2013
Ga 2437

Roberto Vidal Bolaño, autor, actor e público do aquí: Letras Galegas 2013 / [edición a cargo do CEIP ADR Castelao, Rianxo]. — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2013. — 33 p. : il. ; 30 cm + 1 tríptico + 10 carteis (69 cm). — Título tomado da cuberta. — Letras Galegas 2013. — DL: C. 660-2013 (v. 1) ; C. 679-2013 (v. 2) ; C. 657-2013 (carteis)
Foll S 173

Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — 395 p. ; 20 cm. — ( Máscaras (Tris Tram) ; 2). — ISBN: 84-89377-37-5. — Indice. — Bibliografía en cada capítulo. – DL: LU. 324-2002
Ga 34527

Asociación Cultural Roberto Vidal Bolaño
Roberto Vidal Bolaño: 2013 Letras Galegas / [edición a cargo da Asociación Cultural Roberto Vidal Bolaño]. — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2013. — 38 p. : il. ; 21×21 cm + 10 carteis (69 cm). — DL: C. 659-2013 (v. 1) ; C. 658-2013 (carteis)
Foll S 172

Becerra de Becerreá, Afonso, 1973-
Roberto Vidal Bolaño e o xogo do teatro / Afonso Becerra de Becerreá : [fotografía da capa, Tino Viz]. — Brión, A Coruña : Ediciións Laiovento, 2012. — 191 p. ; 21 cm. — ( Ensaio (Edicións Laiovento) ; 300). — ISBN: 978-84-8487-229-0. — DL: C. 2576-2012
Ga 2161

Fernández Castro, Xosé Manuel, 1963-
A obra dramática de Roberto Vidal Bolaño / Xosé Manuel Fernández Castro. — Santiago de Compostela; Bertamiráns A Coruña : Xunta de Galicia; Laiovento, 2011. — 591 p. ; 22 cm. — ( Ensaio (Edicións Laiovento) ; 279). — ISBN: 978-84-453-5008-9 (Xunta de Galicia) ; 978-84-8487-207-8 (Laiovento). — Bibliogr.: p. 527-667. — DL: C. 1886-2011
Ga 48635

Franco, Camilo, 1963-
Dez obras na vida de Roberto Vidal Bolaño. — Cesuras A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2012. — 142 p. : fot. ; 22 cm. — ISBN: 978-84-15086-30-7. — DL: C. 2382-2012
Ga 2030

Isorna, Fausto C., 1961-
A propósito de Roberto Vidal Bolaño: carteis de Fausto para Teatro do Aquí /  Fausto [textos, Antón Dobao] . — 1ª ed. — Santiago de Compostela : El Patito, 2013. — [32] p. : todas il. ; 21 cm. — ISBN: 978-84-941109-1-7. — DL: C. 606-2013
Ga 2222

Pascual, Roberto, 1981-
Roberto Vidal Bolaño e os oficios do teatro . — 1ª ed. — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2013. — 133 p. : fot. ; 20 cm. — ( Libro X (Xerais)). — ISBN: 978-84-9914-495-5. — Bibliograf. — DL: 146-2013
Ga 2159

Pena Presas, Montse, 1981-
Un chapeu negro e un nariz de pallaso: tras os pasos de Roberto Vidal Bolaño / edición Montse Pena Presas, Gonzalo Enríquez Veloso.; Montse Pena é responsable da monografía e Gonzalo Enríquez é responsable do guión, dirección e producción do DVD . — 1ªed. — Vigo : Galaxia, 2013. — 73 p. : fot. + 1 videodisco (DVD). — ( Letras galegas (Galaxia)). — ISBN: 978-84-9865-480-6. — Na cuberta: Letras Galegas 2013. — DL: VG. 234-2013 
Ga 2153

Tato Fontaíña, Laura, 1951-
Roberto Vidal Bolaño: unha vida para o teatro / Laura Tato Fontaíña ; limiar de Manuel Quintáns Suárez ; [imaxe da cuberta, Héitor Picallo “O Karrapucho”] . — 1ª ed. — Noia A Coruña : Toxosoutos, 2013. — 82 p. ; 21 cm. — ( Esmorga (Toxosoutos). Ensaio). — ISBN: 978-84-15400-80-6. — Bibliografía. — DL: C. 77-2013
Ga 2152

PARTES DE LIBROS

Curriculum vitae de Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: A burla do galo / Roberto Vidal Bolaño. — Santiago de Compostela : IGAEM, 2000. — P. 27-28

Abuín González, Anxo, 1963-
Doentes, o filme, notas sobre unha adaptación.
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño : Día da Letras Galegas 2013 / edición ao coidado de Anxo Tarrío . — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013. — P. 169-186

Abuín González, Anxo, 1963-
Post scriptum : eloxio do a(u)ctor / Anxo Abuín González
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 285-289

Alonso Girgado, Luís, 1946-
Roberto Vidal Bolaño, 1950-2002: apunte biográfico / Luís Alonso Girgado
Artigo de: Animaliños / Roberto Vidal Bolaño ; edición e introducción de Luís Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro, Manuel Quintáns Suárez. — Santiago de Compostela : Follas Novas, 2003. — P. 13-19

Araúxo García, Nuria
Agasallo de sombras : unha dramaturxia épica para a desmitificación
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 213-246

Becerra, Carmen, 1954-
Un dramaturgo para un pueblo: Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: “Una de las dos Españas…” : representaciones de un conflicto identitario en la historia y en las literaturas hispánicas : estudios reunidos en homenaje a Manfred Tietz / Gero Arnscheidt, Pere Joan Tous (editores). — Madrid ; Frankfurt : Iberoamericana ; Vervuert, 2007. — P. [219]-228

Becerra, Carmen, 1954-
Aproximación ó análisis de Cochos de Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 247-266

Becerra, Carmen, 1954-
La presencia del cine en el teatro de Roberto Vidal Bolaño: Saxo Tenor
Artigo de: Congreso Internacional de Teoría del Teatro (4º. 2002. Vigo). IV Congreso Internacional de Teoría del Teatro : Vigo, 14-15 de marzo de 2002 / [Jesús G. Maestro (ed.)] . — Vigo : Universidade de Vigo, Area de Teoría de la Literatura, 2002. — P. 345-359

Becerra, Carmen, 1954-
A Coherente aventura teatral de Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: A burla do galo / Roberto Vidal Bolaño . — Santiago de Compostela : IGAEM, 2000. — P. 57-89

Cejudo, Xoán, 1947-
¡Perderse é o que importa! : Don Esmeraldino da Cámara Mello de Lima
Artigo de: A burla do galo / Roberto Vidal Bolaño. — Santiago de Compostela : IGAEM, 2000. — P. 29-30

Cochón Touriño, Luís
Que quedará do cómico?
Artigo de: Escritos sobre teatro : (Posicións e Teoría) / Roberto Vidal Bolaño ; edición de Luís Cochón ; colaboración de Lorena Domínguez Mallo ; [ilustracións de cuberta e do interior de Roberto Vidal Bolaño] . — [Santiago de Compostela] : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2013. — P. 9-11

Dobarro Paz, Xosé María, 1960-
O Contexto / Xosé María Dobarro Paz e Luciano Rodríguez Gómez
Artigo de: Rosalía / Ramón Otero Pedrayo ; [versión, Roberto Vidal Bolaño]. — Santiago de Compostela : IGAEM, 2001. — P. 49-124

Fernández Castro, Xosé Manuel, 1963-
Roberto Vidal Bolaño, critico teatral : introducción, corolario teórico e edición de sete das súas críticas na tempada 1974-1975 en El Ideal Gallego / X.M. Fernández Castro
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 91-116

Franco, Camilo, 1963-
Todo é transición / por Camilo Franco
Artigo de: Ruada das papas e o unto / por Roberto Vidal Bolaño ; [limiar por Ramón Villares] . — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2013. — P. P. [13]-31

Guede Oliva, Manuel, 1956-
Para facer grande a nosa escrita dramática /  Manuel Guede Oliva
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 33-36

Guede Oliva, Manuel, 1956-
Imposible outro alento / Manuel Guede Oliva
Artigo de: A burla do galo / Roberto Vidal Bolaño . — Santiago de Compostela : IGAEM, 2000. — P. 15-16

López Dobao, Xosé Antón, 1963-
Roberto Vidal Bolaño : (Día das Letras Galegas 2013)
Artigo de: Día das Letras Galegas : Mostra Filatélica Roberto Vidal Bolaño : Noia, 17-19 maio 2013 . — [Noia (A Coruña)] : Grupo Filatélico e Numismático de Noia, 2013. — P. [13]-23

López Silva, Inmaculada, 1978-
O espectáculo total que nutre a literatura, unha lectura da Ruada das papas e o unto / por Inmaculada López Silva
Artigo de: Ruada das papas e o unto / por Roberto Vidal Bolaño ; [limiar por Ramón Villares] . — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2013. — P. [33]-63

López Silva, Inmaculada, 1978-
Roberto Vidal Bolaño no sistema teatral galego : o seu traballo coma autor e director do CDG
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — lugo : Tris Tram, 2002. — P. 37-66

Luca de Tena, Gustavo, 1942-
Fábula do poeta na cadea
Artigo de: Escritos sobre teatro : (Posicións e Teoría) / Roberto Vidal Bolaño ; edición de Luís Cochón ; colaboración de Lorena Domínguez Mallo ; [ilustracións de cuberta e do interior de Roberto Vidal Bolaño] . — [Santiago de Compostela] : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2013. — P. 13-15

Monteagudo Cabaleiro, María Teresa
O Labor teatral e cinematográfico
Artigo de: Animaliños / Roberto Vidal Bolaño ; edición e introducción de Luís Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro, Manuel Quintáns Suárez . — Santiago de compostela : Follas Novas, 2003. — P. 21-40

Morris
Realidade e ficción /  Antonio Durán, “Morris”
Artigo de: Crítica e autores : artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia . — [A Coruña] : La Voz de Galicia, 2002. — P. 440

Ogando González, Iolanda
Galiza on the move, mobilidade e estatismo no teatro de Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño : Día da Letras Galegas 2013 / edición ao coidado de Anxo Tarrío . — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013. — P. 111-148

Pascual, Roberto, 1981-
Análise da obra última de Roberto Vidal Bolaño, metateatro e existencialismo en Integral.

Artigo de:  Roberto Vidal Bolaño : Día da Letras Galegas 2013 / edición ao coidado de Anxo Tarrío). — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013. — 149-168

Pazó González, Cándido, 1960-
Teatralidade / Cándido Pazó
Artigo de: Crítica e autores : artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia . — [A Coruña] : La Voz de Galicia, 2002. — P. 442-443

Pazó, Noemí
Da Xaxara ao Touporroutou : o teatro infantil de Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 193-212

Quintáns Suárez, Manuel, 1931-
Tradición e modernidade na dramaturxia de Vidal Bolaño: Animaliños
Artigo de: Animaliños / Roberto Vidal Bolaño ; edición e introducción de Luís Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro, Manuel Quintáns Suárez . — Santiago de Compostela : Follas Novas, 2003. — P. 41-103

Quintáns Suárez, Manuel, 1931-
O tratamento do mito no teatro de Roberto Vidal Bolaño, “Días sen gloria”

        Artigo de: Escritos sobre teatro : (Posicións e Teoría) / Roberto Vidal Bolaño ; edición de Luís Cochón ; colaboración de Lorena Domínguez Mallo ; [ilustracións de cuberta e do interior de Roberto Vidal Bolaño]). — [Santiago de Compostela] : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2013. – P. 17-26

Ribao Pereira, Montserrat
De brétemas e sombras no labirinto dos Doentes
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 267-284

Silva Domínguez, Carme, 1968-
O Percival no espello, apuntamentos de lingua
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño : Día da Letras Galegas 2013 / edición ao coidado de Anxo Tarrío . — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013. — P. 89-99

Tato Fontaíña, Laura, 1951-
Percival na obra de Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño : Día da Letras Galegas 2013 / edición ao coidado de Anxo Tarrío . — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013. — P. 11-17

Tristán, Pancho R.
Alalá de todos nós / Pancho Tristán
Artigo de: Crítica e autores : artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia . — [A Coruña] : La Voz de Galicia, 2002. — P. 441-442

Vidal Ponte, Roi
Dez chaves para unha aproximación á estética de Teatro Antroido
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño : Día da Letras Galegas 2013 / edición ao coidado de Anxo Tarrío . — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013. — P. 101-110

Vieites García, Manuel F.
Teorías da interpretación nos primeiros textos de Roberto Vidal Bolaño : un marco teórico posible para o seu estudio
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 117-192

Vieito, Xan
A querer ser cómicos
Artigo de: Escritos sobre teatro : (Posicións e Teoría) / Roberto Vidal Bolaño ; edición de Luís Cochón ; colaboración de Lorena Domínguez Mallo ; [ilustracións de cuberta e do interior de Roberto Vidal Bolaño] . — [Santiago de Compostela] : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2013. — P. 27-34

Vilariño Picos, María Teresa
Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 9-16

Vilavedra Fernández, Dolores, 1963-
Roberto Vidal Bolaño no sistema literario galego / Dolores Vilavedra
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 67-90

Villalaín, Damián, 1958-
Entre Otero Pedrayo e William Holden : unha lembranza de Roberto Vidal Bolaño / Damián Villalaín
Artigo de: Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — P. 21-31

Villalaín, Damián, 1958-
O Grupo de Ribadavia, Roberto Vidal Bolaño, Manuel Lourenzo, Euloxio Ruibal
Artigo de: Do novo teatro á nova dramaturxia (1965-1995) / Manuel F. Vieites (ed.). — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1998. — P. 85-108

 

      ARTIGOS

Ledaíñas por Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: Casahamlet. — N. 5 (2003). — P. 1

Becerra, Carmen, 1954-
La presencia del cine en el teatro de Roberto Vidal Bolaño: Saxo tenor
Artigo de: Theatralia. — N. 4 (2002). — P. 345-359

Dobao, Antón
A Roberto Vidal Bolaño nada do humano lle foi alleo
Artigo de: A Trabe de Ouro. — Ano 23, t. 3, n. 91 (xullo-set. 2012). — P. 473-476

Fernández Castro, Xosé Manuel, 1963-
O fío de Vidal Bolaño no tecido do teatro galego
Artigo de: Casa da gramática : revista de creación literaria e cultura. — N. 36 (2011)

Fernández Castro, Xosé Manuel, 1963-
Testamento didáctico e dramático / X. Fernández Castro
Artigo de: Grial. — T. 41, n. 159 (2003). — P. 102

Fernández Cástro, Xosé Manuel, 1963-
Roberto Vidal Bolaño: Rastros / Xosé M. Fernández Castro
Artigo de: Anuario de estudios literarios galegos. — (1998). — P. 315-320

Guede Oliva, Manuel, 1956-
Roberto Vidal Bolaño: da enorme orfandade__ / por Manuel Guede Oliva
Artigo de: Revista galega de teatro. — N. 33/34 (2003). — P. 21-22

Guede Oliva, Manuel, 1956-
Roberto Vidal Bolaño en el recuerdo
Artigo de: Cuadernos de dramaturgia contemporánea. — N. 7 (2002). — P. 81-84

Lago, Xulio, 1946-
Carta privada a Roberto Vidal Bolaño / por Xulio Lago
Artigo de: Revista galega de teatro. — N. 33/34 (2003). — P. 5-6

Ledo López, Celestino
Ruada das papas e o unto: Roberto Vidal Bolaño, Teatro Antroido / C. Ledo
Artigo de: Don Saturio : boletín informativo do teatro galego. — N. 4 (xaneiro-maio, 1982). — P. 8

Lombera, César, 1953-
Roberto Vidal Bolaño: in memoriam / por César Lombera
Artigo de: Revista galega de teatro. — N. 33/34 (2003). — P. 9-10

López Dobao, Xosé Antón, 1963-
A Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: Dorna. — N. 29 (2003). — P. 26-28

López Silva, Inmaculada, 1978-
Roberto Vidal Bolaño e a literatura dramática en Galicia
Artigo de: Casahamlet. — N. 4 (maio 2002). — P. 88-91

López Silva, Inmaculada, 1978-
Galicia y Portugal : entre Vidal Bolaño y Martins
Artigo de: Primer acto. — N. 289 (2001). — P. 107-109

Lourenzo, Manuel, 1943-
Roberto necesario
Artigo de: Revista galega de teatro. — N. 33/34 (2003). — P. 7-8

Luca de Tena, Gustavo, 1942-
Agasallo de sombras: travesía de apariencias hacia Rosalía de Castro
Artigo de: El Público. — N. 13 (octubre 1984). — P. 5-6

Martínez García, Andrés, 1957-
Roberto Vidal Bolaño no audiovisual / por Pancho Martínez
Artigo de: Revista galega de teatro. — N. 33/34 (2003). — P. 34-35

Ogando González, Iolanda
Roberto Vidal Bolaño: Rastros
Artigo de: Revista galega de teatro. — N. 19 (1998). — P. 78-79

Pazó, Noemí
Panorámica da literatura dramática : o ano de Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: Anuario de estudios literarios galegos. — (1998). — P. 271-275

Ponte, Laura
Falamos con… Laura Ponte e Rodrigo Roel / entrevista Pedro P. Riobó
Artigo de: Información teatral. — N. 33/34 (2003). — P. 11-15

Portas Ferro, Xesús
Sombras e pouquidade na dramaturxia de Vidal Bolaño
Artigo de: Encrucillada. — N. 182 (mar/abr 2013). — p. 66-85

Quintáns, Belén
Falamos con… Belén Quintáns / por Pedro Pablo Riobó
Artigo de: Información teatral. — N. 33/34 (2003). — P. 23-27

Reixa, Antón, 1957-
Doentes: Galicia como fábula en Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: Casahamlet : revista de teatro. — N. 14 (2012). — P. 73

Ribao Pereira, Montserrat
Una relectura de Valle Inclán: “Doentes”, de R. Vidal Bolaño
Artigo de: Bradomín. — N. 1 (2006). — P. 7-18

Riobó, Pedro P.
Roberto Vidal Bolaño / por Pedro P. Riobó
Artigo de: Revista galega de teatro. — N. 33/34 (2003). — P. 28-33

Riobó, Pedro P.
Roberto Vidal Bolaño: Rastros
Artigo de: Revista galega de teatro. — N. 19 (1998). — P. 80

Santos Cabanas, Xosé Luís
Vidal Bolaño na terra de Montes: crónica incompleta
Artigo de: A Trabe de Ouro. — N. 71 (2007). — P. 147-149

Simón, Antonio, 1949-
No 25 aniversario do teatro profesional galego Antonio Simón reestrea a Roberto Vidal Bolaño e Francisco Taxes : entrevista / [texto] G.V.P.
Artigo de: Eco. — N. 143 (abr. 2003). — P. 66-68

Vázquez, Etelvino
Bailadela da morte ditosa
Artigo de: ADE teatro. — N. 123 (dec. 2008). — P. 135-137

Vidal Ponte, Roi
Fáltame a distancia
Artigo de: Tempos novos. — N. 192 (maio 2013). — p. 66-67

Vieites García, Manuel F.
Se nos fue Roberto Vidal Bolaño / por Manuel F. Vieites
Artigo de: ADE teatro. — N. 93 (noviembre-diciembre, 2002). — P. 224

Vilavedra Fernández, Dolores, 1963-
O desengano do prioiro ou cómo desfrutar cun clásico / Dolores Vilavedra
Artigo de: Grial. — T. 34, n. 130 (2003). — P. 289-291

Vilavedra Fernández, Dolores, 1963-
Roberto Vidal Bolaño: Día das Letras Galegas 2013 / Dolores Vilavedra
Artigo de: Grial. — T. 51, n. 197 (xan-marzo 2013). — p. P. 8-[9]

Villalaín, Damián, 1958-
Días sen gloria: outra visión do Camiño de Santiago
Artigo de: Grial. — T. 31, n. 1119 (2003). — P. 431-432

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s