Teatro de RVB na BUSC

 

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Obras completas / Roberto Vidal Bolaño ; [edición de X.M. Fernández Castro e Francisco Macías]. — Santiago de Compostela : Edicións Positivas, 2013. — v. ; 23 cm. — ISBN: 978-84-939812-5-9 (v. 1); 978-84-939812-6-6 (v. 2); 978-84-939812-4-2 (O.C.). — Contén:  t. I.: Integral ; Animaliños ; Anxeliños! ; Criaturas ; Rastros ; Saxo tenor — t. II.: Mar revolto ; A burla do galo ; Doentes ; As actas escuras ; Días sen gloria ; Agasallo de sombras.
Ga 2029

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Acoutacións e diálogos: antoloxía / Roberto Vidal Bolaño ; [edición de Camilo Franco] . — Ed conmemorativa do Día das Letras Galegas 2013 . — A Coruña : La Voz de Galicia, 2013. — 79 p. ; 22 cm. — ( Biblioteca gallega (La Voz de Galicia). Colección letras galegas). — ISBN: 978-84-9757-279-8. — Día das Letras Galegas 2013. — DL: C. 770-2013
Ga 25969

Lourenzo, Manuel, 1943-
O Circo da medianoite / Manuel Lourenzo. Maremia / Euloxio Ruibal. As actas escuras / Roberto Vidal Bolaño. — Vigo : Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1997. — 234 p. ; 22 cm. — ( A Nosa literatura (AS-PG) ; 45). — ISBN: 84-89679-50-9; 84-921126-4-6. — DL: VG. 836-1997
Ga 23227

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
As Actas escuras / Roberto Vidal Bolaño ; ilustracións de Pepe Carreiro ; [limiares, Néstor Rego Candamil, M. Quintáns Suárez]. — Santiago de Compostela; Vigo : Concellaría de Cultura; A Nosa Terra, 2005. — 143 p. : il. ; 25 cm. — ISBN: 84-96403-58-0. — DL: 226626-2005
Ga 37660

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Las Actas oscuras / Roberto Vidal Bolaño ; [traducción del gallego, Rebeca Quintáns]. — Hondarribia : Editorial Hiru, 2003. — 176 p. ; 20 cm. — ( Teatro (Hiru) ; 49). — ISBN: 84-95786-38-9. — Premio Camiño de Santiago 1994. — DL: NA. 1192-2003
Ga 34628

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Agasallo de sombras . – Ed. non venal . — Santiago de Compostela : Compostela, 1992. — 93 p ; 21 cm. — ( El Correo Gallego. Biblioteca 114 ; 86). — ISBN: 84-85553-97. — DL: C. 61-1992
Ga 8085

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Animaliños / Roberto Vidal Bolaño ; edición e introducción de Luis Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro, Manuel Quintáns Suárez. — Santiago de Compostela : Follas Novas, 2003. — 172 p. : il. ; 21 cm. — ( Follas de teatro (Follas novas) ; 4). — ISBN: 84-85385-77-2. – Bibliograf.: p.105-108. — DL: C. 608-2003
Ga 34727

Roberto Vidal Bolaño, escritor escénico : estudios críticos seguidos da comedia ¡Anxeliños! / Carmen Becerra Suárez e Mª Teresa Vilariño Picos (eds.). — Lugo : Tris Tram, 2002. — 395 p. ; 20 cm. — ( Máscaras (Tris Tram) ; 2). — ISBN: 84-89377-37-5. — Indice. — Bibliografía en cada capítulo. – DL: LU. 324-2002
Ga 34527

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
¡Angelitos!: (comedia satánica) [fragmento] / de Roberto Vidal Bolaño
Artigo de: La nueva dramaturgia gallega : antología y estudio preliminar / selección, edición y estudio de Manuel F. Vieites ; presentación de Juan Antonio Hormigón . — Madrid : Asociación de Directores de Escena de España, 1998. — P. 201-218. — Baixo ó título: Estrenada en Enero de 1997 por Teatro do Aquí, con dirección del autor.

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Bailadela da morte ditosa : (sete baileretadas de amor e unha de morte). — [Barcelona] : Sotelo Blanco, 1992. — 115 p ; 20 cm. — ( A Biblioteca do Arlequín ; 7). — ISBN: 84-86021-97-9. — Na port.: Premio Abrente 1980. — DL: B. 448-1992
Ga 9529

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
A Burla do galo / Roberto Vidal Bolaño ; [dirección Xoán Cejudo] . — 1ª ed. — Santiago de Compostela : IGAEM, 2000. — 219 p. : il. ; 24 cm. — ( Centro Dramático Galego (Serie) ; 23). — ISBN: 84-453-2735-6. — DL: PO. 142-2000
Ga 20201

A Burla do galo [Vídeo-DVD] / de Roberto Vidal Bolaño ; dirección, Xoán Cejudo. — Santiago de Compostela : Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais, 2004. — 1 videodisco (DVD) : son. cor. ; 12 cm. — Precede ó tít.: Centro Dramático Galego.
Ga 39106

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Cochos : relatorio valeroso en dous tempos, un prólogo, e un epílogo, para porca e actor en cautiverio. — [Barcelona] : Sotelo Blanco, 1992. — 86 p ; 20 cm. — (A Biblioteca do Arlequín ; 11). — ISBN: 84-7824-071-3. — DL: B. 20695-1992
Ga 9561

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Criaturas. — Santiago de Compostela : Teatro do Noroeste, 2000. — [52] p. ; 21 x 21 cm. — ISBN: 972-96605-1-4. — Nos preliminares: “Este livro é uma ediçao do Teatro do Noroeste, com o patrocínio da Câmara Municipal de Viana do Castelo e da Associaçao Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. — Na cuberta: II Premio Eixo Atlantico de Textos Dramáticos. — DL: 148679-2000
Ga 2150

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Días sen gloria. — Santiago de Compostela : [s.n.], 1993. — 24 p. ; 30 cm. — ( Teatro do aquí)
Ga Foll 172-29

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Días sen gloria / de Roberto Vidal Bolaño ; [ilustracións Quintana Martelo]. — A Coruña : Deputación Provincial, 1992. — 96 p. : il ; 20 cm. — ( Publicacións (A Coruña (Provincia). Deputación Provincial)). — ISBN: 84-86040-63-9. — DL: C. 1151-1992
Filoloxía 8699 VIDA 2

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Doentes / de Roberto Vidal Bolaño. — A Coruña : Deputación Provincial da Coruña, 1998. — 146 p. ; 21 cm. — ( Publicacións (A Coruña (Provincia). Deputación Provincial) ; 7). — ISBN: 84-89652-73-2. — DL: C. 1576-1998
Ga 27682

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Doentes / Roberto Vidal Bolaño ; edición de Francisco Macías. — Santiago de Compostela : Edicións Positivas : Consorcio de Santiago, 2013. — 97 p. ; 23 cm. — ISBN: 978-84-941204-0-4. — DL: C. 809-2013
Ga 2441

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Integral . — 1ª ed. — Ferrol : Embora, 2003. — 101 p. ; 21 cm. — (Teatro (Embora)). — ISBN: 84-95460-23-8. — DL: C. 2489-2002
Ga 34770

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Laudamuco, Señor de ningures ; Ledaiñas pola morte do Meco / Roberto Vidal Bolaño. — Santiago de Compostela : Pico Sacro, 1977. — 113 p., 1 h. ; 17 cm. — (Teatro galego (Pico Sacro) ; 4). — ISBN: 84-85170-16-4. — DL: C. 955-1977
Ga 265

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Daquel abrente / Roberto Vidal Bolaño, Francisco Taxes. — Santiago de Compostela : IGAEM, 2003. — 253 p. : fot. ; 24 cm. — (Publicación do Centro Dramático Galego ; 30). — ISBN: 84-453-3503-0. — Contén:  Laudamuco, señor de ningures / Roberto Vidal Bolaño .- O Velorio / Francisco Taxes. —  DL: S. 271-2003
Ga 34299

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Mar revolto / Roberto Vidal Bolaño ; dirección José martins ; estudio crítico Inma López Silva. — Santiago de Compostela : IGAEM, 2001. — 293 p. ; 23 cm. — (Publicación do IGAEM ; 26). — ISBN: 84-453-3079-9. – DL: VG. 554-2001
Ga 31939

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Memoria de mortos e ausentes / de Roberto Vidal Bolaño ; introducción, edición e notas de Pedro P. Riobó
Artigo de: Revista galega de teatro. – N. 33/34 (2003) ; [caderno central]

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
A Opera de a patacón : versión libre para charanga e comediantes pouco ou nada subsidiados, arredor de textos de John Gay e de Bertolt Brecht / Roberto Vidal Bolaño. — Vigo; Santiago de Compostela : Edicións Xerais de Galicia; Xunta de Galicia, 1998. — 100 p. ; 21 cm. — ( Os Libros do Centro Dramático Galego ; 24). — ISBN: 84-8302-277-X (Xerais); 84-453-2205-2(Xunta). — DL: VG. 390-1998
Ga 23791

Roberto Vidal Bolaño : Día das Letras galegas 2013 / edición ao coidado de Anxo Tarrío. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013. — 186 p. : il. ; 24 cm. — ISBN: 978-84-15876-03-8. — Na portada: Contén facísmile do mecanoscrito inédito “Percival. Celebración chocleira, ceibe e maiormente irrespeitosa, arredor de; xestos, contos, ditos, poemas, panfletos e pintadas de__ X.L. Méndez Ferrín, acomodada pra teatro por Roberto Vidal Bolaño (1982). — Precede ao tít.: Departamento de Filoloxía Galega. — DL: C. 652-2013
Ga 2437

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Rastros : desgracia en catro tempos e unha presada de recordos . — 1ª ed. — Santiago de Compostela : Edicións Positivas, 1998. — 95 p. ; 17 cm. — (Colección popular (Edicións Positivas). Teatro ; 4). — ISBN: 84-87783-50-3. — DL: C. 902-1998
Ga 23234

Otero Pedrayo, Ramón, 1888-1976
Rosalía / Ramón Otero Pedrayo ; [versión, Roberto Vidal Bolaño] . — 1ª. — Santiago de Compostela : IGAEM, 2001. — 206 p. : fot. ; 24 cm. — ( Centro Dramático Galego (Serie) ; 27). — ISBN: 84-453-3157-4. — DL: PO. 554-2001
Ga 32061

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Ruada das papas e o unto / por Roberto Vidal Bolaño ; [limiar por Ramón Villares]. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2013. — 63, 65 p. : il. ; 21 cm + 1 cartafol. — ISBN: 978-84-92923-48-9. —  Inclúe reprodución facsímile do manuscrito mecanografiado. — No cartafol : Edición do Consello da Cultura Galega como homenaxe ao escritor Roberto Vidal Bolaño no ano 2013, ano dedicado á súa memoria. — DL: C. 688-2013
Ga 2345

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Saxo tenor : desgracia arrabaldeira improbable entre loucos, chourizos, gangsters, chulos, currantes e putas. — Santiago de Compostela : [s.n.], 1993?. — pax. var. ; 30 cm. — ( Teatro do aquí)
Ga Foll 172-30

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Saxo tenor : (desgracia arrabaldeira improbable entre loucos, chourizos, gángsters, chulos, currantes e putas). — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1993. — 101 p. ; 19 cm. — (Os Libros do Centro Dramático Galego ; 13). — ISBN: 84-7507-715-3. — DL: S. 138-1993
Ga 10802

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Saxo tenor / Roberto Vidal Bolaño ; [traducción al castellano, Luis Alonso Girgado]. — Madrid : Sociedad General de Autores y Editores, 1996. — 92 p. ; 23 cm. — (Teatro (Sociedad General de Autores y Editores) ; 67). — ISBN: 9788480481816. — DL: M. 12090-1996
Filoloxía 8699 VIDA 10

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Saxo tenor. — A Coruña : La Voz de Galicia, 2002. — 109 p. ; 23 cm. — (Biblioteca galega 120 ; 80). — ISBN: 84-88254-99-7; 84-8302-759-3. — DL: C. 96-2002
Ga 32939

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Sen ir máis lonxe
Artigo de: A Trabe de Ouro. — N. 50, (2002). — p. 229-247

Vidal Bolaño, Roberto, 1950-2002
Touporroutou da lúa e do sol : (farsada choqueira para actores e bonecos, ou viceversa). — A Coruña : Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, 1996. — 54 p. ; 17 cm. — (Teatro nas aulas (Asociación Sócio-Pedagóxica Galega) ; 5). — ISBN: 84-921126-0-3. — DL: C. 51-1996
Ga 17468

Xelmírez ou a gloria de Compostela / [Vídeo] / de Daniel Cortezón ; dirección e dramaturxia, Roberto Vidal Bolaño. — Santiago de Compostela : IGAEM, 1999. — 1 videocasete(VHS) (150 min.) : son., col.
Xornalismo: T 1

 

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s